Close

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ми, Благодійна організація «Благодійний фонд «Турбота про місто», розуміємо, що ваша конфіденційність є важливою для вас і, що вам важливо те, як ваша інформація використовується і поширюється в інтернеті. Ми поважаємо і цінуємо конфіденційність всіх, хто відвідує наш сайт, і збираємо і використовуємо інформацію способами, які відповідають вашим правам і нашим зобов'язанням згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.

Дана політика застосовується до використання всіх даних, зібраних нами щодо використання нашого сайту. Будь ласка, уважно прочитайте цю політику конфіденційності та переконайтеся, що ви її розумієте. Ваша згода з нашою політикою конфіденційності вважається вашим першим використанням нашого сайту. Якщо ви не приймаєте і не погоджуєтеся з цією політикою конфіденційності, ви повинні негайно припинити використання нашого сайту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політика конфіденційності (за текстом «Політика» або «Політика конфіденційності») є невід'ємною частиною умов користування сайтом, укладених між відвідувачем (за текстом «Ви», «Користувач») та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Турбота про місто» (за текстом «Ми», «Фонд») стосовно використання сайту: https://citycare.com.ua (за текстом «Сайт»).

1.2. Всі терміни, що використовуються у цій політиці з великої літери, і значення яких прямо не визначено у цьому документі, мають трактуватись так, як визначено в умовах користування. У цій політиці конфіденційності описані види особистої інформації, яку ми отримуємо від відвідувачів нашого сайту, порядок її збирання, обробки та використання.

1.3. У політиці розповідається про те, як ми використовуємо цю інформацію, описуються інші подробиці стосовно наших методів роботи з особистою інформацією, а також пояснюється, як можна до нас звернутися в разі виникнення будь-яких питань чи зауважень. Інформація та персональні дані збираються, обробляються і використовуються у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України.

1.4. Ми зберігаємо за собою право вносити зміни до політики конфіденційності в будь-який час та з будь-якої причини, без додаткового повідомлення вас про відповідні зміни.

1.5. Ваше надання/розміщення інформації на сайті є вашою згодою зі змістом цієї політики конфіденційності та означає, що ви надаєте свій дозвіл на те, що ми можемо збирати, використовувати та розголошувати/розповсюджувати інформацію, що встановлює вашу особу згідно з цією політикою конфіденційності. Якщо ви не згодні з умовами цієї політики конфіденційності, не направляйте нам будь-яку інформацію та негайно припиніть користування сайтом.

1.6. У разі виникнення питань ви можете з нами зв'язатися, надіславши електронний лист на пошту citycare@hillsong.com.ua  Також ви можете надіслати листа за адресою: вул. Михайлівська,  буд. 2-В, м. Київ, Україна,  01001 або звернутися до нас за телефоном +380442326222.

2. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПОЛІТИЦІКОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Web-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси web-сайту і (або) облікового запису власника цього web-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за інтернет-протоколом.

Власник web-сайту – особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання web-сайту.

Користувач сайту або володілець персональних даних — фізична особа, користувач сайту, персональні дані якої обробляються;

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій компанії, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і  поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

Обліковий запис - обліковий запис, необхідний для доступу і/або використання певних областей і функцій нашого сайту;

Cookie - невеликий текстовий файл, розміщений на вашому комп'ютері або пристрої нашим сайтом, коли ви відвідуєте певні частини нашого сайту і/або коли використовуєте певні функції нашого сайту.

3. ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту є Благодійна організація «Благодійний фонд «Турбота про місто».

3.2. При використанні користувачем сервісів сайту Фонду здійснюється обробка даних користувача, а саме:
- даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами;
- файли cookie;
- ір-адреси;
- параметри і налаштувань інтернет-браузерів (user-agent).

3.3. Фонд збирає тільки ті персональні дані (наприклад, Ваше ім'я і прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать і т.д.), які свідомо і добровільно надані Вами як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

3.4. Фонд обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов’язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.

3.5. Фонд не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

4. ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Ваші персональні дані використовуються в цілях забезпечення надання інтернет-сервісів сайту, обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно та на виконання законів України, у тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та додаткового протоколу до конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», а також відповідно до правил використання сайту та інших актів, що регулюють діяльність Фонду.

5. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

5.1.Ми використовуємо файли cookie, необхідні для функціонування сайту. За допомогою Файлів cookie ми отримуємо технічну інформацію, зазначену в п.3.

6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Фонд використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Фонд не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Фонду.

6.2. Фонд забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

6.2. Фонд надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Фонду.

6.3. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

7. УМОВИ ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

7.2. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

7.3.Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.

7.4.Відстрочка доступу користувача до своїх персональних даних не допускається.

8. ПРАВА СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Фонд доводить до вашого відома про ваші права, як суб'єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення свої персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка були вами надана Фонду відповідно до цієї політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо ваших персональних даних, які обробляються Фондом, будь ласка, звертайтеся до Фонду: електронною поштою на email citycare@hillsong.com.ua або напишіть листа на адресу: вул. Михайлівська,  буд. 2-В, м.Київ, Україна, 01001.

9. ВЗАЄМОДІЯ САЙТУ З ІНШИМИ РЕСУРСАМИ

9.1. При використанні користувачем сервісів, на сторінках сайту можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують ваші дані. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача. Такими інтернет-ресурсами можуть бути:
- системи банеропоказів (наприклад, doubleclick for publishers, admixer,  adriver та ін.);
- соціальні плагіни мереж (наприклад, discus, facebook, twitter, google+).

9.2. Використання зазначених сервісів компанії необхідно для оперативного аналізу відвідувань сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів компанія не зберігає і не обробляє.

9.3. Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого акаунта чи профілю, очистити файли cookie (через свій браузер).

10. БЕЗПЕКА НЕПОВНОЛІТНІХ

10.1. Фонд використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, попри всі зусилля, Фонд не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Фонду.

10.2. Користувач несе повну відповідальність за збереження свого пароля для доступу на Сайт в таємниці. Фонд ніколи не запитує у користувача пароль (за виключенням випадків, коли користувач намагається увійти до свого облікового запису на Сайті).

10.3. Ми свідомо не обробляємо персональні дані користувачів молодше 16 років. Якщо ви є таким користувачем або ж ви законний представник користувача, будь ласка, повідомте нас про це на електронну пошту cictycare@hillsong.com.ua

11. ВЗАЄМОДІЯ КОМПАНІЇ З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ СТОСОВНОПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Фонд не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій політиці. Фонд розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Фонду.

11.2. На сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим, Фондрекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими вас можуть ідентифікувати.

12. СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

12.1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких користувач надає доступ Фонду зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки. якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням користувача.

13. ЗМІНА ПОЛІТИКИ

13.1. До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства.

13.2.У випадку внесення істотних змін до цієї Політики Фондом буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, це означатиме, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики.

13.3. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.